Evidovanie dokladov a dokumentov z verejného obstarávania

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Neevidovanie všetkých dokladov a dokumentov z verejného obstarávania pri zákazkách.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 24 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
§ 111 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
§ 117 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Odporúčanie

Všetky doklady a dokumenty z verejného obstarávania evidovať v registratúrnom denníku, prípadne v rámci registratúrneho poriadku vymedziť dokumentáciu z verejného obstarávania ako špeciálny druh registratúrneho záznamu, ktorý sa bude evidovať v samostatnej evidencii  (podobne ako účtovné doklady v rámci účtovníctva).

Právny stav ku (mesiac/rok)

05/2017

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 03.09.2015 09:36
Upravené: 10.07.2017 11:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine