Účtovné doklady neobsahujú všetky náležitosti

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Na účtovných dokladoch chýba podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

Všetky účtovné záznamy musia byť podpísané osobou, ktorá je zodpovedná za účtovný prípad a osobou, ktorá je zodpovedná za jeho zaúčtovanie.

Právny stav ku (mesiac/rok)

5/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:35
Upravené: 29.10.2015 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine