Nezaúčtovanie inventarizačného rozdielu do účtovného obdobia, v ktorom bol zistený

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

K 31.12.2017 bolo zistené manko pri účte 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí. Kontrolovaný subjekt nezaúčtoval inventarizačný rozdiel (manko) do účtovného obdobia, v ktorom bol zistený.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 30 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Odporúčanie

Inventarizačný rozdiel vždy zaúčtovať do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 04.12.2018 08:22
Upravené: 04.12.2018 08:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine