Nezaradenie dlhodobého majetku do užívania

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Dlhodobý hmotný majetok sa riadne používal a nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
§ 26 ods. 1, 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Odporúčanie

Dlhodobý hmotný majetok uvedený do užívania zaúčtovať na príslušný majetkový účet po uskutočnení preberacieho konania na základe preberacieho protokolu / zápisu o zaradení dlhodobého majetku do užívania.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2015

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 29.06.2016 06:00
Upravené: 29.06.2016 09:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine