Neupravenie stavu zásob o nespotrebované zásoby pri uzavretí účtovných kníh

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Pri spôsobe B účtovania zásob, na účte 112 – Materiál na sklade nebol ku dňu účtovnej závierky upravený stav zásob o nespotrebované pohonné látky.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 8 ods. 1, 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
§ 37 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31

Odporúčanie

Pri spôsobe B účtovania zásob, na účte 112 – Materiál na sklade účtovať len pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2015

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 29.06.2016 06:00
Upravené: 29.06.2016 09:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...