Neúčtovanie nákladov do účtovného obdobia s ktorým časovo súvisia

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Dodávateľská faktúra za poskytnuté služby v období od 21.08.2015 do 20.08.2016 bola vystavená v roku 2015 a zaúčtovaná do nákladov roka 2015.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

Odporúčanie

Všetky náklady účtovať do toho účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, bez ohľadu na deň ich úhrady.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2015

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 29.06.2016 06:00
Upravené: 29.06.2016 09:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine