Neúčtované opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o stave pohľadávok, pretože k pohľadávkam po lehote splatnosti neboli tvorené opravné položky, hoci bol predpoklad, že dlžník svoj dlh úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, § 62 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31.

Odporúčanie

Venovať náležitú pozornosť pohľadávkam, ktoré predstavujú existenciu rizika, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. V rámci interného predpisu ustanoviť pravidlá pre tvorbu opravných položiek a realizovať ich tvorbu a účtovanie na zreálnenie hodnoty majetku.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:31
Upravené: 29.10.2015 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine