Nesprávne vykonanie opravy účtovného záznamu

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Pri oprave účtovného zápisu z dôvodu opravy zdroja rozpočtu, analytického alebo syntetického účtu bol vyhotovený opravný účtovný doklad, ktorý neobsahoval: odvolanie na pôvodný chybný účtovný doklad, text opisu účtovného prípadu, ktorý mal byť opravený a ktorý mal byť totožný s textovou časťou opravovaného účtovného zápisu, podpisový záznam osoby zodpovednej za opravu účtovného prípadu a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 34 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Odporúčanie

Pri opravách účtovných záznamov vždy vyhotovovať účtovný doklad a opravy vykonávať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave, t. j. aby bolo možné zistiť, ktorý doklad bol opravovaný, nepostačuje uviesť napr. oprava zdroja.

Právny stav ku (mesiac/rok)

5/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:35
Upravené: 29.10.2015 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine