Zastavenie exekučného konania voči povinnému

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Súhlas so zastavením exekučného konania voči povinnému z dôvodu nemajetnosti bez disponovania s písomnou informáciou o tom, že  bolo ukončené dedičské konanie a povinný nezanechal žiaden majetok.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 12 ods. 6 zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja z 15.12.2014  účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Dlh možno tiež odpustiť v prípade smrti fyzickej osoby, ktorá nezanechala majetok alebo zanechala majetok nepatrnej hodnoty.

Súhlas so zastavením  exekučného konania voči povinnému v prípade smrti dlžníka zaslať súdu len na základe písomnej informácie od  súdneho exekútora o tom, že dedičské konanie  bolo ukončené  a povinný nezanechal žiaden majetok.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2019 13:16
Upravené: 22.09.2020 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine