Prenájom nehnuteľnej veci

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Prenajatie nehnuteľnej veci na dobu neurčitú (na dobu určitú, najviac na 10 rokov) bez schválenia predsedom KSK.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 9 písm. b) zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Nájom nehnuteľnej na dobu neurčitú alebo na dobu určitú, najviac na  10 rokov schvaľuje predseda KSK.

Právny stav ku (mesiac/rok)

01/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:33
Upravené: 29.10.2015 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine