Prenájom nehnuteľného majetku bez uzatvorenej zmluvy o nájme

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Prenajímanie zvereného nehnuteľného majetku (nebytové priestory) vo  viacerých  prípadoch   bez uzatvorenej zmluvy o nájme nebytových priestorov, a to len na základe vyhotovených objednávok, ktoré neobsahovali údaje o nájme v rozsahu určenom zákonom ( napr. vystavené objednávky na krátkodobý prenájom telocvične a krátkodobý nájom učební školy).

Legislatíva / zhodnotenie

§ 3 ods. 1 a 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

 

Odporúčanie

Prenajímať zverený nehnuteľného majetok (nebytové priestory) len na základe uzatvorenej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Právny stav ku (mesiac/rok)

10/2019

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2019 09:33
Upravené: 22.09.2020 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine