Používanie a ochrana hnuteľného majetku správcom

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nedôvodné uloženie hnuteľného majetku mimo priestorov používaných správcom na svoju činnosť, a tým nezabezpečenie dostatočnej ochrany hnuteľného majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím jeho uložením v súkromnom objekte.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
§ 4 ods. 3  písm. b) zásad hospodárenia s majetkom KSK z 15.12.2014  účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Správca je povinný majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä je povinný tento majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2017 11:04
Upravené: 22.09.2020 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine