Nepoistenie majetku

 

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nechránenie nehnuteľného a hnuteľného majetku správcom jeho nepoistením počas celej doby jeho užívania prostredníctvom zriaďovateľa.

 

Legislatíva / zhodnotenie

§ 7 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

 

§ 4 ods. 3  písm. b) a c) zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinných od 01.01.2015.

 

Odporúčanie

Správca je oprávnený a povinný zverený nehnuteľný aj hnuteľný majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou aj jeho poistením pred poistnými udalosťami počas celej doby jeho užívania, pričom berie ohľad na prírastky a úbytky tohto majetku.

 

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2019

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2019 07:49
Upravené: 22.09.2020 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine