Nájom (užívanie) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 40 000 eur

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Umožnenie užívania hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 40 000 eur inej osobe bez schválenia nájmu zastupiteľstvom KSK a bez uzatvorenia zmluvy  o nájme.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 8  písm. a) zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Zastupiteľstvo schvaľuje nájom hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 40 000 eur.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2019 13:16
Upravené: 22.09.2020 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine