Krátkodobý prenájom a nájom hnuteľnej veci do 3 500 €

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Neoznámenie nájmu zvereného majetku (krátkodobý prenájom a nájom hnuteľnej veci do 3 500 eur) správcom KSK.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 12 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Správca je povinný krátkodobý prenájom a nájom hnuteľnej veci do 3 500 eur oznámiť KSK.

Právny stav ku (mesiac/rok)

01/2015

 

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:33
Upravené: 29.10.2015 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine