Vyplatenie členského príspevku bez súhlasu zriaďovateľa

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt sa stal členom združenia používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET a použil prostriedky svojho rozpočtu zo zdroja 111 002 v sume 66 eur na úhradu členského príspevku bez súhlasu zriaďovateľa.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 26 ods. 8, § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Odporúčanie

Rozpočtová organizácia môže použiť prostriedky svojho rozpočtu na platenie členského príspevku len so súhlasom zriaďovateľa.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2016

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 30.12.2016 10:05
Upravené: 30.12.2016 10:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine