Úhrada nepreukázaného výdavku

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Úhrada výdavku za výrobu videozáznamu zo seminára, ktorý nebol predložený a na výrobu ktorého mal dodávateľ v čase výroby a dodania pozastavenú živnosť, čo sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (sankcia = odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny).         

Legislatíva / zhodnotenie

§ 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odporúčanie

Verejné prostriedky môže subjekt verejnej správy používať len na krytie nevyhnutných potrieb a úhradu výdavkov za ne musí vedieť preukázať reálne dodanými výkonmi tovarov, služieb, resp. prác.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 11.07.2017 11:00
Upravené: 11.07.2017 11:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine