Základný nájom nebytových priestorov (oslobodený od DPH)

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Úhrada bežných výdavkov za základný nájom nebytových priestorov (ktorý je oslobodený od DPH) včítane dane z pridanej hodnoty organizáciou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou nad rámec oprávnenia, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

 

Legislatíva / zhodnotenie

§ 38 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

§ 3 ods. 4zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

 

Odporúčanie

Hradiť bežné výdavky za základný nájom nebytových priestorov ( oslobodený od DPH) bez  dane z pridanej hodnoty v prípade, že organizácia nie je zdaniteľnou osobou.

 

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2019

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 06.12.2019 09:33
Upravené: 06.12.2019 09:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine