Poskytovanie preddavkov

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt uhradil preddavok dodávateľovi služieb, ktorý nebol písomne dohodnutý a poskytnutý preddavok nebol finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. l)  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 19 ods. 8, 10, § 31 ods. 1 písm. l)  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Odporúčanie

Preddavky poskytovať, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, poskytnúť ich najviac na obdobie troch mesiacov a finančne vysporiadať najneskôr do konca rozpočtového roka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

6/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 11.07.2017 12:23
Upravené: 11.07.2017 12:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine