Peňažné dary a účel použitia

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Peňažné dary boli darcom určené na festival a boli použité na iný účel.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 22 ods. 1 a § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Peňažné dary vždy použiť v zmysle určeného účelu darcom.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 03.12.2018 10:20
Upravené: 05.12.2018 09:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine