Netvorenie rezervného fondu

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Príspevková organizácia z kladného výsledku hospodárenia netvorila rezervný fond. Výsledok hospodárenia zaúčtovala na stranu MD účtu 431 – Výsledok hospodárenia a na stranu D  účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Z kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie tvoriť rezervný fond, ktorý je možné použiť na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 04.12.2018 07:22
Upravené: 05.12.2018 09:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine