Tarifný plat zamestnanca vo vyššom platovom stupni

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nepriznanie tarifného platu zamestnancovi vo vyššom platovom stupni od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 27 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Odporúčanie

Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2016

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2016 11:49
Upravené: 22.09.2020 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine