Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nepriznanie príplatku za riadenie vedúcemu zamestnancovi, resp. vedúcemu pedagogickému zamestnancovi vykonávajúcemu pozíciu vedúceho zamestnanca podľa platnej organizačnej štruktúry a skutočne vykonávanej riadiacej práce.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 8 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Odporúčanie

Vedúcemu zamestnancovi, resp. vedúcemu pedagogickému zamestnancovi patrí príplatok za riadenie podľa platnej organizačnej štruktúry a skutočne vykonávanej riadiacej práce.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:25
Upravené: 29.10.2015 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine