Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Neposkytovanie príplatku za prácu v sobotu alebo v nedeľu alebo poskytovanie príplatku v nesprávnej výške.
Vyplatenie príplatku vo väčšom rozsahu, ako zamestnancovi patrí, je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 17 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Odporúčanie

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2016

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2016 12:39
Upravené: 22.09.2020 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine