Podstatné náležitosti a ďalšie pracovné podmienky v pracovnej zmluve so zamestnancom

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

V pracovnej zmluve nedohodnuté podstatné náležitosti, ktorými sú druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve a ďalšie pracovné podmienky (výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby).

Legislatíva / zhodnotenie

§ 43 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Odporúčanie

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú: druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.
Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2016

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2016 11:38
Upravené: 22.09.2020 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine