Plnenie predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme zamestnancom

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Uzatvorenie pracovného pomeru s fyzickou osobou, ktorá nespĺňa všetky ustanovené predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme pred podpisom zmluvy, resp. po celý čas výkonu práce.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Odporúčanie

Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky ustanovené predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme ustanovené zákonom. Tieto predpoklady musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2016

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2016 11:44
Upravené: 22.09.2020 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine