Plat za prácu nadčas v nesprávnej výške

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Priznanie a vyplatenie platu za prácu nadčas v nesprávnej (nižšej) sume ako boli oprávnené nároky.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 4 ods. 1 písm. r) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

§ 19 ods. 1 prvej vety zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je aj plat za prácu nadčas.

Pri výkone práce vo verejnom záujme, za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 %, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni, zvýšená o 60 % hodinovej sadzby funkčného platu.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2019 13:16
Upravené: 22.09.2020 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine