Osobný príplatok zamestnanca

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Zmeny v osobných príplatkoch zamestnancov vykonávané bez písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 10 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Odporúčanie

O priznaní osobného príplatku zamestnanca, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje štatutárny orgán zamestnávateľa na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca so zdôvodnením navrhovanej zmeny.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:25
Upravené: 29.10.2015 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine