Odmeny poskytnuté zamestnancovi

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Poskytovanie odmien zamestnancovi bez písomného návrhu a odôvodnenia príslušného vedúceho zamestnanca.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Odporúčanie

Poskytovať odmeny zamestnancovi na základe písomného návrhu na poskytnutie odmeny, ktorý odôvodní príslušný vedúci zamestnanec.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:26
Upravené: 29.10.2015 09:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine