Majetkové pomery vedúcich zamestnancov

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nedeklarovanie majetkových pomerov vedúcich zamestnancov.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 10 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Odporúčanie

Vedúci zamestnanci sú povinní deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca a do 31. marca každého kalendárneho roka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 03.09.2015 09:24
Upravené: 22.06.2017 11:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine