Funkčný plat v nižšej sume ako minimálna mzda

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Vyplatenie funkčného platu zamestnancovi v nižšej sume ako je minimálna mzda.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 117 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Odporúčanie

Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny roka dosiahnutou mzdou.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2019 13:16
Upravené: 22.09.2020 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine