Evidencia pracovného času pri prácach na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovnej činnosti

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Chýbajúca evidencia pracovného času pri prácach na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti a evidencia vykonanej práce pri dohode o vykonaní práce.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 224 ods. 2 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Odporúčanie

Pri prácach na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti viesť evidenciu pracovného času zamestnancov tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.
Pri prácach na základe dohody o vykonaní práce viesť evidenciu vykonanej práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 03.09.2015 09:22
Upravené: 22.06.2017 11:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine