Dohody o vykonaní práce uzatvorené nad ustanovený rozsah

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Uzatváranie dohôd o vykonaní práce nad rozsah ustanovený zákonníkom práce.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 226 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Odporúčanie

Uzatvárať dohody o vykonaní práce v rozsahu ustanovenom zákonníkom práce, t.j. aby rozsah nepresahoval 350 hodín v kalendárnom roku a na dobu najviac na 12 mesiacov.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
Vytvorené: 03.09.2015 09:23
Upravené: 22.06.2017 11:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine