Ďalšie zrážky z platu

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Vykonávanie ďalších zrážok z platu bez písomnej dohody so zamestnancom.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 131 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení.

Odporúčanie

Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v § 131 ods. 1 a 2 zákona    č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2017 10:42
Upravené: 22.09.2020 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine