Zriaďovacia listina školy bez zákonných náležitostí

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Zriaďovacia listina školy neobsahuje náležitostí podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pretože neobsahuje názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy (školský internát) a dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete (školský internát a elokované pracoviská).

Legislatíva / zhodnotenie

§ 22 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Odporúčanie

Pri zmene dôležitých právnych skutočností týkajúcich sa organizácie a jej organizačných súčastí zabezpečiť cestou zriaďovateľa bezodkladne aktualizáciu zriaďovacej listiny formou dodatku.

 

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2019

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2019 14:16
Upravené: 22.09.2020 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine