Zdravotná pracovná služba

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nezabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odporúčanie

Zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu, ktorá poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Zamestnávateľ môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené v 1. a 2. kategórii dodávateľským spôsobom alebo vlastnými zamestnancami. Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia. Do druhej kategórie patria práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, avšak nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, je povinný to bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 03.09.2015 09:16
Upravené: 10.06.2016 09:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine