V cestovných príkazoch neboli uvedené všetky náležitosti podľa zákona

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Pracovná cesta nebola schválená (na cestovnom príkaze nie je uvedený dátum ani podpis zodpovedného zamestnanca) a nebol určený dopravný prostriedok na vykonanie pracovnej cesty.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Odporúčanie

Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí nástup na pracovnú cestu, miesto výkonu práce, čas trvania cesty, spôsob dopravy, miesto skončenia pracovnej cesty a  ďalšie podmienky pracovnej cesty. Všetky tieto náležitosti musia byť uvedené na cestovnom príkaze.

Právny stav ku (mesiac/rok)

4/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:56
Upravené: 03.02.2016 10:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine