Termín vyúčtovania pracovnej cesty

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Zamestnanec nedodržal 10-dňový termín na predloženie písomných dokladov potrebných na vyúčtovanie náhrad a zamestnávateľ nedodržal 10-dňový termín na vykonanie vyúčtovania pracovnej cesty zamestnanca.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 36 ods. 7 a 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.

Odporúčanie

Zamestnávateľovi predkladať písomné doklady potrebné na vyúčtovanie cestovných náhrad do 10 pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty. Zamestnávateľ vykoná vyúčtovanie pracovnej cesty do 10 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov a uspokojí nároky zamestnanca najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.12.2018 08:22
Upravené: 22.09.2020 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine