Neuzavretie písomnej dohody o náhrade cestovných výdavkov pri určení dopravného prostriedku - AUV, ktorým sa má vykonať pracovná cesta

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Zamestnanec pri pracovných cestách mal na cestovnom príkaze zamestnávateľom určený dopravný prostriedok AUV (auto vlastné). Žiadna dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o použití vlastného motorového vozidla zamestnanca nebola predložená a nebola ani súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty. Zamestnanec si cestovné vyúčtoval v sume verejnej hromadnej dopravy (cestovné lístky nepredložil).

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 1 a ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Odporúčanie

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné hmoty. Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, nemožno dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie vlastného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy.

Právny stav ku (mesiac/rok)

5/2015

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.09.2015 11:57
Upravené: 29.10.2015 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine