Nevydanie internej smernice o podnikateľskej činnosti

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Interná smernica o podmienkach a postupe pri vykonávaní podnikateľskej činnosti nebola vypracovaná. Taktiež nebola vypracovaná kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá je základom pre stanovenie ceny poskytovaných prác a služieb vykonávaných v rámci podnikateľskej činnosti.

Legislatíva / zhodnotenie

Čl. 2. bod 7 Pokynu č. 1/2011, ktorým sa určuje jednotný postup škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Čl. VII. Metodického usmernenia č. 1/2011, ktorým sa bližšie určujú podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Odporúčanie

Vypracovať internú smernicu k vykonávaniu podnikateľskej činnosti v zmysle pokynu predsedu KSK, v ktorej bude zapracovaná aj kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá je základom stanovenia ceny poskytovaných prác a služieb vykonávaných v rámci podnikateľskej činnosti.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2014

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 19.01.2016 06:00
Upravené: 08.10.2018 07:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine