Územné plánovanie https://web.vucke.sk/ sk Sun, 23 Jun 2024 07:41:47 GMT WebJET Content Management 60 Územné plánovanie https://web.vucke.sk/images/logo.gif https://web.vucke.sk/ /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/ziadost-vydanie-zavazneho-stanoviska.html <![CDATA[Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/ziadost-vydanie-zavazneho-stanoviska.html oliver.tothhajdu@vucke.sk (Oliver Tóth Hajdu) Fri, 14 Jun 2024 05:00:00 GMT /files/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-zacati-obstaravania-zmiien-doplnkov-c-6-2024-uzemnoplanovacej-dokupentacie-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj/orrup.pdf <![CDATA[Oznámenie o začatí obstarávania Zmiien a doplnkov č.6/2024 Územnoplánovacej dokupentácie Veľkého územného celku Košický kraj]]> https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-zacati-obstaravania-zmiien-doplnkov-c-6-2024-uzemnoplanovacej-dokupentacie-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj/orrup.pdf peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Thu, 28 Mar 2024 07:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-prerokovani-strategickeho-dokumentu.html <![CDATA[Oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-prerokovani-strategickeho-dokumentu.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Mon, 06 Mar 2023 14:05:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-prerokovani.html <![CDATA[Oznámenie o prerokovaní]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-prerokovani.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 10 Feb 2023 13:50:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/spustili-sme-geoportal-kosickeho-samospravneho-kraja.html <![CDATA[Spustili sme Geoportál Košického samosprávneho kraja]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/spustili-sme-geoportal-kosickeho-samospravneho-kraja.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 06 Apr 2022 13:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/kosicky-samospravny-kraj-predlzuje-lehotu-pripomienkovanie-uzemneho-plan.html <![CDATA[Košický samosprávny kraj predlžuje lehotu na pripomienkovanie územného plánu]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/kosicky-samospravny-kraj-predlzuje-lehotu-pripomienkovanie-uzemneho-plan.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 30 Sep 2020 12:40:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/uzemny-plan-kraja-je-mozne-pripomienkovat-do-konca-septembra.html <![CDATA[Územný plán kraja je možné pripomienkovať do konca septembra]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/uzemny-plan-kraja-je-mozne-pripomienkovat-do-konca-septembra.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 23 Sep 2020 14:05:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/uzemny-plan-ksk-je-mozne-pripomienkovat-do-konca-septembra.html <![CDATA[Územný plán KSK je možné pripomienkovať do konca septembra]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/uzemny-plan-ksk-je-mozne-pripomienkovat-do-konca-septembra.html jana.janosikova@vucke.sk (Mgr. Jana Jánošíková) Wed, 09 Sep 2020 08:30:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-zacati-preskumania-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj.html <![CDATA[Oznámenie o začatí preskúmania Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-zacati-preskumania-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 14 Aug 2020 12:55:00 GMT /files/uzemne_planovanie/aktuality/rozhodnutie_dopravneho_uradu_z.pdf <![CDATA[Verejná vyhláška Dopravného úradu]]> https://web.vucke.sk/files/uzemne_planovanie/aktuality/rozhodnutie_dopravneho_uradu_z.pdf jozef.andrejko@vucke.sk (Jozef Andrejko) Wed, 04 Dec 2019 15:00:00 GMT