Územné plánovanie https://web.vucke.sk/ sk Tue, 02 Jun 2020 11:05:08 GMT WebJET Content Management 60 Územné plánovanie https://web.vucke.sk/images/logo.gif https://web.vucke.sk/ /files/uzemne_planovanie/aktuality/rozhodnutie_dopravneho_uradu_z.pdf <![CDATA[Verejná vyhláška Dopravného úradu]]> https://web.vucke.sk/files/uzemne_planovanie/aktuality/rozhodnutie_dopravneho_uradu_z.pdf peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 04 Dec 2019 15:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/o-titul-dedina-roka-2019-zabojuje-23-obci.html <![CDATA[O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/o-titul-dedina-roka-2019-zabojuje-23-obci.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 10 May 2019 13:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/sazp-vyhlasila-partnermi-jubilejny-10-rocnik-sutaze-dedina-roka.html <![CDATA[SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/sazp-vyhlasila-partnermi-jubilejny-10-rocnik-sutaze-dedina-roka.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Tue, 12 Mar 2019 13:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/rozhodnutie-okresneho-uradu-kosice.html <![CDATA[Rozhodnutie Okresného úradu Košice]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/rozhodnutie-okresneho-uradu-kosice.html peter.garbarcik@vucke.sk (Mgr. Peter Garbarčík, PhD.) Wed, 05 Apr 2017 13:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/pripravuju-zmeny-doplnky-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj.html <![CDATA[Pripravujú sa Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/pripravuju-zmeny-doplnky-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Mon, 20 Mar 2017 07:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/rok-2017/ <![CDATA[Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2017]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/rok-2017/ peter.garbarcik@vucke.sk (Mgr. Peter Garbarčík, PhD.) Thu, 02 Mar 2017 10:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/vrcholi-projekt-elektronizacie-sluzieb-kosickeho-samospravneho-kraja.html <![CDATA[Vrcholí projekt elektronizácie služieb Košického samosprávneho kraja]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/vrcholi-projekt-elektronizacie-sluzieb-kosickeho-samospravneho-kraja.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Thu, 22 Oct 2015 07:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-schvaleni-ulozeni-zmien-doplnkov-2014-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosickeho-kraja.html <![CDATA[Oznámenie o schválení a uložení Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-schvaleni-ulozeni-zmien-doplnkov-2014-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosickeho-kraja.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 22 Aug 2014 04:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/rok-2014/vodne-hospodarstvo.html <![CDATA[Vodné hospodárstvo]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/rok-2014/vodne-hospodarstvo.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Tue, 27 May 2014 08:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/rok-2014/krajinna-struktura-uses-2.html <![CDATA[Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LP]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/rok-2014/krajinna-struktura-uses-2.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Tue, 27 May 2014 08:00:00 GMT