Územné plánovanie https://web.vucke.sk/ sk Wed, 30 Nov 2022 17:02:00 GMT WebJET Content Management 60 Územné plánovanie https://web.vucke.sk/images/logo.gif https://web.vucke.sk/ /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/kosicky-samospravny-kraj-predlzuje-lehotu-pripomienkovanie-uzemneho-plan.html <![CDATA[Košický samosprávny kraj predlžuje lehotu na pripomienkovanie územného plánu]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/kosicky-samospravny-kraj-predlzuje-lehotu-pripomienkovanie-uzemneho-plan.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 30 Sep 2020 12:40:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/uzemny-plan-kraja-je-mozne-pripomienkovat-do-konca-septembra.html <![CDATA[Územný plán kraja je možné pripomienkovať do konca septembra]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/uzemny-plan-kraja-je-mozne-pripomienkovat-do-konca-septembra.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 23 Sep 2020 14:05:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/uzemny-plan-ksk-je-mozne-pripomienkovat-do-konca-septembra.html <![CDATA[Územný plán KSK je možné pripomienkovať do konca septembra]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/uzemny-plan-ksk-je-mozne-pripomienkovat-do-konca-septembra.html jana.janosikova@vucke.sk (Mgr. Jana Jánošíková) Wed, 09 Sep 2020 08:30:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-zacati-preskumania-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj.html <![CDATA[Oznámenie o začatí preskúmania Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/oznamenie-zacati-preskumania-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 14 Aug 2020 12:55:00 GMT /files/uzemne_planovanie/aktuality/rozhodnutie_dopravneho_uradu_z.pdf <![CDATA[Verejná vyhláška Dopravného úradu]]> https://web.vucke.sk/files/uzemne_planovanie/aktuality/rozhodnutie_dopravneho_uradu_z.pdf jozef.andrejko@vucke.sk (Jozef Andrejko) Wed, 04 Dec 2019 15:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/o-titul-dedina-roka-2019-zabojuje-23-obci.html <![CDATA[O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/o-titul-dedina-roka-2019-zabojuje-23-obci.html jozef.andrejko@vucke.sk (Jozef Andrejko) Fri, 10 May 2019 13:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/sazp-vyhlasila-partnermi-jubilejny-10-rocnik-sutaze-dedina-roka.html <![CDATA[SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/sazp-vyhlasila-partnermi-jubilejny-10-rocnik-sutaze-dedina-roka.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Tue, 12 Mar 2019 13:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/rozhodnutie-okresneho-uradu-kosice.html <![CDATA[Rozhodnutie Okresného úradu Košice]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/rozhodnutie-okresneho-uradu-kosice.html peter.garbarcik@vucke.sk (Mgr. Peter Garbarčík, PhD.) Wed, 05 Apr 2017 13:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/pripravuju-zmeny-doplnky-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj.html <![CDATA[Pripravujú sa Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/aktuality/pripravuju-zmeny-doplnky-uzemneho-planu-velkeho-uzemneho-celku-kosicky-kraj.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Mon, 20 Mar 2017 07:00:00 GMT /sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/rok-2017/ <![CDATA[Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2017]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/rok-2017/ peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Thu, 02 Mar 2017 10:00:00 GMT