Úradná tabuľa https://web.vucke.sk/ sk Mon, 19 Aug 2019 04:49:46 GMT WebJET Content Management 60 Úradná tabuľa https://web.vucke.sk/images/logo.gif https://web.vucke.sk/ /sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vysledky/vyberove-konanie-veduceho-useku-starostlivosti-klienta.html <![CDATA[Výberové konanie na vedúceho úseku starostlivosti o klienta]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vysledky/vyberove-konanie-veduceho-useku-starostlivosti-klienta.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Thu, 15 Aug 2019 09:00:00 GMT /files/majetok/zamer-prenajom-nebytovych-priestorov-budove-c-i-viii-strojarenskej-3-kosiciach.pdf <![CDATA[Nebytový priestor v areáli na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach]]> https://web.vucke.sk/files/majetok/zamer-prenajom-nebytovych-priestorov-budove-c-i-viii-strojarenskej-3-kosiciach.pdf janka.krivosova@vucke.sk (Bc. Janka Krivošová) Wed, 14 Aug 2019 14:00:00 GMT /files/majetok/2019/zamer-prenajom-np_polarna-1.pdf <![CDATA[Nebytový priestor na ulici Polárna 1 v Košiciach]]> https://web.vucke.sk/files/majetok/2019/zamer-prenajom-np_polarna-1.pdf janka.krivosova@vucke.sk (Bc. Janka Krivošová) Wed, 14 Aug 2019 13:20:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/financny-kontrolor-referatu-financnej-kontroly-fondu-malych-projektov-2.html <![CDATA[Finančný kontrolór Referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/financny-kontrolor-referatu-financnej-kontroly-fondu-malych-projektov-2.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 14 Aug 2019 13:00:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vysledky/vyberove-konanie-veduceho-useku-socialnej-prace-socialnej-rehabilitacie.html <![CDATA[Výberové konanie na vedúceho úseku sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vysledky/vyberove-konanie-veduceho-useku-socialnej-prace-socialnej-rehabilitacie.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 14 Aug 2019 12:00:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/referent-kultury-4.html <![CDATA[Referent kultúry]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/referent-kultury-4.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Tue, 13 Aug 2019 10:00:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/asistent-ucitela-3.html <![CDATA[Asistent učiteľa]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/asistent-ucitela-3.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 09 Aug 2019 11:00:00 GMT /files/majetok/2019/zverejnenie-najom-pozemkov-mesto-krompachy.pdf <![CDATA[Nájom pozemkov pre mesto Krompachy]]> https://web.vucke.sk/files/majetok/2019/zverejnenie-najom-pozemkov-mesto-krompachy.pdf janka.krivosova@vucke.sk (Bc. Janka Krivošová) Fri, 09 Aug 2019 09:30:00 GMT /files/majetok/2019/zamer-prenajom-exnarova-sklad.pdf <![CDATA[Nebytový priestor v budove bývalého Gymnázia na ulici Exnárova 10 v Košiciach]]> https://web.vucke.sk/files/majetok/2019/zamer-prenajom-exnarova-sklad.pdf janka.krivosova@vucke.sk (Bc. Janka Krivošová) Fri, 09 Aug 2019 09:30:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vysledky/vyberove-konanie-veduceho-technickeho-useku.html <![CDATA[Výberové konanie na vedúceho technického úseku]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vysledky/vyberove-konanie-veduceho-technickeho-useku.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 09 Aug 2019 09:00:00 GMT