Úradná tabuľa https://web.vucke.sk/ sk Tue, 15 Oct 2019 22:40:11 GMT WebJET Content Management 60 Úradná tabuľa https://web.vucke.sk/images/logo.gif https://web.vucke.sk/ /files/majetok/2019/telecvicna-ponuka-prenajom.pdf <![CDATA[Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia v Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice]]> https://web.vucke.sk/files/majetok/2019/telecvicna-ponuka-prenajom.pdf janka.krivosova@vucke.sk (Bc. Janka Krivošová) Mon, 14 Oct 2019 13:30:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/technicky-namestnik.html <![CDATA[Technický námestník]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/technicky-namestnik.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Mon, 14 Oct 2019 09:00:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/skolsky-psycholog-38.html <![CDATA[Školský psychológ]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/skolsky-psycholog-38.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Mon, 14 Oct 2019 08:00:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/vychovavatel-ka-5.html <![CDATA[Vychovávateľ/ka]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/vychovavatel-ka-5.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 11 Oct 2019 12:00:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/kucharka-5.html <![CDATA[Kuchárka]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/kucharka-5.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Tue, 08 Oct 2019 14:00:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vyberove-konanie-hlavnu-sestru.html <![CDATA[Výberové konanie na hlavnú sestru]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vyberove-konanie-hlavnu-sestru.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 04 Oct 2019 11:00:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/ucitel-ka-anglickeho-jazyka-20.html <![CDATA[Učiteľ/ka anglického jazyka]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/ucitel-ka-anglickeho-jazyka-20.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 04 Oct 2019 11:00:00 GMT /sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vyberove-konanie-veduceho-useku-socialnej-rehabilitacie.html <![CDATA[Výberové konanie na vedúceho úseku sociálnej rehabilitácie]]> https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/vyberove-konanie-veduceho-useku-socialnej-rehabilitacie.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Fri, 04 Oct 2019 10:00:00 GMT /files/majetok/2019/zverejnenie-ha.pdf <![CDATA[Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach]]> https://web.vucke.sk/files/majetok/2019/zverejnenie-ha.pdf alexandra.bartosova@vucke.sk (Ing. Alexandra Bartošová) Fri, 04 Oct 2019 10:00:00 GMT /files/majetok/2019/zverejnenie-najom-np-ids.pdf <![CDATA[Nájom nebytových priestorov pre IDS Východ, s.r.o.]]> https://web.vucke.sk/files/majetok/2019/zverejnenie-najom-np-ids.pdf alexandra.bartosova@vucke.sk (Ing. Alexandra Bartošová) Fri, 04 Oct 2019 10:00:00 GMT