Regionálny rozvoj https://web.vucke.sk/ sk Tue, 15 Oct 2019 22:42:21 GMT WebJET Content Management 60 Regionálny rozvoj https://web.vucke.sk/images/logo.gif https://web.vucke.sk/ /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/unknown.html <![CDATA[Zástupcovia miestnych akčných skupín získali cenné informácie o vyhlásených výzvach z Integrovaného regionálneho operačného programu]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/unknown.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Thu, 10 Oct 2019 04:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/v-kosiciach-konal-informacny-seminar-obce-do-1000-obyvatelov-k-narodnemu-projektu-podpora-rozvoja-dostupnosti-terenn.html <![CDATA[V Košiciach sa konal informačný seminár pre obce do 1000 obyvateľov k národnému projektu - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/v-kosiciach-konal-informacny-seminar-obce-do-1000-obyvatelov-k-narodnemu-projektu-podpora-rozvoja-dostupnosti-terenn.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Mon, 07 Oct 2019 04:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/aktuality/vyzva-predkladanie-ziadosti-financny-prispevok-ramci-programu-spoluprace-interreg-slovenska-republika-madarsko.html <![CDATA[Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/aktuality/vyzva-predkladanie-ziadosti-financny-prispevok-ramci-programu-spoluprace-interreg-slovenska-republika-madarsko.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 02 Oct 2019 13:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/aktuality/kraj-organizuje-vyjazdove-rokovania-k-novemu-programovemu-obdobiu-2021-2027.html <![CDATA[Kraj organizuje výjazdové rokovania k novému programovému obdobiu 2021 - 2027]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/aktuality/kraj-organizuje-vyjazdove-rokovania-k-novemu-programovemu-obdobiu-2021-2027.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 02 Oct 2019 11:05:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacne-seminare-potencialnych-ziadatelov-k-vyzve-predkladanie-ziadosti-poskytnutie-nfp-zameranej-podporu-social.html <![CDATA[informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu sociálnych inovácií]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacne-seminare-potencialnych-ziadatelov-k-vyzve-predkladanie-ziadosti-poskytnutie-nfp-zameranej-podporu-social.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Wed, 02 Oct 2019 04:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacny-seminar-subjekty-z-najmenej-rozvinuteho-okresu-roznava.html <![CDATA[Informačný seminár pre subjekty z najmenej rozvinutého okresu Rožňava]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacny-seminar-subjekty-z-najmenej-rozvinuteho-okresu-roznava.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Tue, 01 Oct 2019 04:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacny-seminar-miestne-akcne-skupiny-k-vyzve-irop-po5-sc511-512-2018-28-financovanie-implementacie-strategie-clld.html <![CDATA[Informačný seminár pre Miestne akčné skupiny k výzve IROP-PO5-SC511/512-2018-28 - Financovanie implementácie stratégie CLLD]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacny-seminar-miestne-akcne-skupiny-k-vyzve-irop-po5-sc511-512-2018-28-financovanie-implementacie-strategie-clld.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Tue, 01 Oct 2019 04:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacny-seminar-narodneho-projektu-podpora-rozvoja-dostupnosti-terennej-opatrovatelskej-sluzby-np-tos.html <![CDATA[Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacny-seminar-narodneho-projektu-podpora-rozvoja-dostupnosti-terennej-opatrovatelskej-sluzby-np-tos.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Mon, 23 Sep 2019 04:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/okruhly-stol-so-zastupcami-riadiacich-struktur-zastupcami-mimovladnych-organizacii-temu-implementacie-projektov-esif.html <![CDATA[Okrúhly stôl so zástupcami riadiacich štruktúr a zástupcami mimovládnych organizácií na tému implementácie projektov EŠIF]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/okruhly-stol-so-zastupcami-riadiacich-struktur-zastupcami-mimovladnych-organizacii-temu-implementacie-projektov-esif.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Fri, 20 Sep 2019 04:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/preventivne-prirode-blizke-opatrenia-adaptaciu-negativne-dosledky-zmeny-klimy-sucho-povodne-odporucania-obdobie.html <![CDATA[Preventívne a prírode blízke opatrenia na adaptáciu na negatívne dôsledky zmeny klímy (sucho, povodne) – odporúčania na obdobie 2021-2027]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/preventivne-prirode-blizke-opatrenia-adaptaciu-negativne-dosledky-zmeny-klimy-sucho-povodne-odporucania-obdobie.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Fri, 13 Sep 2019 04:00:00 GMT