Regionálny rozvoj https://web.vucke.sk/ sk Sun, 23 Feb 2020 23:04:10 GMT WebJET Content Management 60 Regionálny rozvoj https://web.vucke.sk/images/logo.gif https://web.vucke.sk/ /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/eu-dosah-sprievodca-informacnymi-poradenskymi-sietami.html <![CDATA[EÚ na dosah – Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/eu-dosah-sprievodca-informacnymi-poradenskymi-sietami.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Thu, 20 Feb 2020 08:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/informacny-seminar-k-vyzve-zameranej-znizenie-energetickej-narocnosti-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v.html <![CDATA[Informačný seminár k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v Košiciach]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/informacny-seminar-k-vyzve-zameranej-znizenie-energetickej-narocnosti-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 12 Feb 2020 15:05:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/informacny-seminar-k-vyzve-zameranej-vystavbu-rekonstrukciu-materskych-skol-obciach-pritomnostou-mrk-kosiciach.html <![CDATA[Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK v Košiciach]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/informacny-seminar-k-vyzve-zameranej-vystavbu-rekonstrukciu-materskych-skol-obciach-pritomnostou-mrk-kosiciach.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 12 Feb 2020 15:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/aktuality/verejne-prerokovanie-spravy-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja.html <![CDATA[Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/aktuality/verejne-prerokovanie-spravy-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Wed, 12 Feb 2020 10:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacny-seminar-prijimatelov-zapojenych-do-vyzvy-op-lz-dop-2018-4-2-1-01-podpora-opatrovatelskej-sluzby-ako-spravne-imp.html <![CDATA[Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby: Ako správne implementovať projekt]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacny-seminar-prijimatelov-zapojenych-do-vyzvy-op-lz-dop-2018-4-2-1-01-podpora-opatrovatelskej-sluzby-ako-spravne-imp.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Tue, 28 Jan 2020 05:00:00 GMT /files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/pozvanka_seminar_4_2_2020_vyzva_59.pdf <![CDATA[Informačný seminár k výzve na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie]]> https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/pozvanka_seminar_4_2_2020_vyzva_59.pdf peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Mon, 27 Jan 2020 08:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/ministerstvo-skolstva-umoznuje-ziadatelom-prijimatelom-sledovanie-informacnych-seminarov-online-aj-zo-zaznamu.html <![CDATA[Ministerstvo školstva umožňuje žiadateľom a prijímateľom sledovanie informačných seminárov online aj zo záznamu]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/aktuality/ministerstvo-skolstva-umoznuje-ziadatelom-prijimatelom-sledovanie-informacnych-seminarov-online-aj-zo-zaznamu.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Fri, 24 Jan 2020 05:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacne-seminare-k-vyzve-zameranej-vystavbu-rekonstrukciu-materskych-skol-obciach-pritomnostou-mrk.html <![CDATA[Informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/informacne-seminare/informacne-seminare-k-vyzve-zameranej-vystavbu-rekonstrukciu-materskych-skol-obciach-pritomnostou-mrk.html kamil.kubik@vucke.sk (Mgr. Ing. Kamil Kubík) Mon, 13 Jan 2020 05:00:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/eni-huskroua/aktuality/seminar-prijimatelov-1-2-vyzvy-programu-eni-madarsko-slovensko-rumunsko-ukrajina-2014-2020.html <![CDATA[Seminár pre prijímateľov 1. a 2. Výzvy Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/eni-huskroua/aktuality/seminar-prijimatelov-1-2-vyzvy-programu-eni-madarsko-slovensko-rumunsko-ukrajina-2014-2020.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Mon, 02 Dec 2019 15:05:00 GMT /sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/eni-huskroua/aktuality/informacne-dni-potencionalnych-ziadatelov-3-vyzvy-programu-eni.html <![CDATA[Informačné dni pre potencionálnych žiadateľov 3. Výzvy programu ENI]]> https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/eni-huskroua/aktuality/informacne-dni-potencionalnych-ziadatelov-3-vyzvy-programu-eni.html peter.kupcik@vucke.sk (Ing. Peter Kupčík) Mon, 02 Dec 2019 15:00:00 GMT