Aktuality

15.11.2019

Upozornenie na povinnosť prijímateľov aktualizovať údaje v ITMS2014+

       

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) žiada prijímateľov,...

 
08.11.2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov , IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 06.11.2019

       

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania...

 
08.11.2019

Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

       

Žiadosť o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného...

 
31.10.2019

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

       

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35.

 
31.10.2019

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

       

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 29.01.2016 10:28
Upravené: 09.05.2017 10:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...