Aktuality

10.05.2019

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

       

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o...

 
29.04.2019

Záverečné správy výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC223-2016-14 (4. a 5. kolo)

       

2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

 
29.04.2019

Záverečná správa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC221-2016-10 (6.kolo)

       

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

 
29.04.2019

Záverečná správa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC211-2017-17 (5.kolo)

       

2.1.1. Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na...

 
26.04.2019

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja

       

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia UMR Bratislavského kraja, že dňa 25.04.2019 uzavrel výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 29.01.2016 10:28
Upravené: 09.05.2017 10:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy