Aktuálne výzvy

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

       

Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej...

 

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

       

Cieľom NP PVSSKIKÚ je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné...

 

Výzvy na národné projekty

       

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným...

 

Američania vyčlenili peniaze na podporu tolerancie

       

Projekty zamerané na podporu náboženskej a etnickej tolerancie a spolupráce v krajinách strednej a východnej Európy môžu získať grant z Úradu pre demokraciu, ľudské práva a prácu...

 
13.11.2015

Výzva na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2016 je zverejnená - týždeň skôr ako minulý rok

       

O podporu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obcí a pod.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2014 09:16
Upravené: 08.10.2014 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy