Aktuálne výzvy

Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít

       

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 21. júna 2016 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí...

 
20.07.2016

MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

       

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 18. júla 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o...

 
29.01.2016

Ministerstvo vnútra vyhlásilo 29. januára 2016 dve výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už formou rekonštrukcie alebo výstavby nových budov.

       

Ministerstvo vnútra vyhlásilo 29. januára 2016 dve výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít materských škôl, či už formou rekonštrukcie alebo výstavby...

 

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí v rámci prvej uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I

       

Na zasadnutí Riadiaceho výboru (ďalej aj „RV“) Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej aj "NP TSP I") vo štvrtok 21. januára 2016 prebehlo hodnotenie žiadostí...

 

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

       

Cieľom národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej aj ako „projekt“ alebo aj „NP POS“) je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2014 09:16
Upravené: 08.10.2014 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy