Zjednocujúce usmernenie pri posudzovaní kolaudačných rozhodnutí

Informácia k registrácii poskytovateľov sociálnych služieb

Projektový formulár

Usmernenie 2/2014 Postup pri registrácii sociálnej služby

Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov FO

Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov PO

Usmernenie k registrácii- kolaudačné rozhodnutie

Usmernenie k registrácii nové- kolaudačné rozhodnutie

Mapa registrovaných komunitných centier v KSK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Daniela Goncziová
Vytvorené: 04.02.2015 14:38
Upravené: 12.08.2016 10:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy