Usmernenie č. 3/2017 - Postup pri registrácii sociálnej služby, zmene údajov v registri, podmienky registrácie a povinné prílohy, nezapísanie do registra, výmaz z registra

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: PaedDr. Daniela Goncziová
Vytvorené: 30.10.2017 10:30
Upravené: 30.10.2017 10:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy