Aktuality

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity predložil vláde správu o svojej činnosti prvý raz od roku 2012

       

Ábel Ravasz 14. júna 2017 predložil na rokovanie vlády Správu o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2016 a Monitorovaciu správu plnenia...

 

Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá

       

Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá. Umožní im to výzva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako...

 

Do rómskych komunít sa vrátia miestne hliadky - MOPS

       

Po ročnej pauze sa do rómskych komunít vráti úspešný projekt z minulého projektového obdobia – Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Projekt nadviaže na úspešný, no zrušený...

 

Výzvy na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC211-2017-17

       

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z...

 

Výzva OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 zameraná na prevenciu diskriminácie

       

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Dagmar Plančárová
Vytvorené: 08.10.2014 08:30
Upravené: 08.10.2014 09:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo