Aktuality

Financie z Európskeho sociálneho fondu zvyšujú efektivitu verejných inštitúcií či pomáhajú dbať na zdravotnú starostlivosť v rómskych komunitách

       

Európsky sociálny fond (ESF), z ktorého sú financované všetky projekty operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a projekty v rámci prioritnej osi 5 operačného programu...

 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach

       

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF si Vás dovoľujú...

 

Spúšťame miestne občianske poriadkové služby

       

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vydalo 148 obciam Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok...

 

Zmena kvalifikačných podmienok terénnych pracovníkov dostala zelenú

       

Parlament schválil pozmeňujúci návrh z dielne Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity týkajúci sa kvalifikačných podmienok terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných...

 

Výzva- Štvorlístok pre talenty 2018.

       

Občianske združenie LECA vyhlasuje výzvu s možnosťou prihlásiť talentované deti a mládež zo sociálne znevýhodnených rodín a detských domovov zo SR a ČR do štipendijného programu...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Dagmar Plančárová
Vytvorené: 08.10.2014 08:30
Upravené: 08.10.2014 09:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo