Kancelária prvého kontaktu

Adresa

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu Mieru 1
042 66 Košice

Kontakt

Telefonický kontakt: 055/72 68 289
Mailový kontakt: kpk.socialne@vucke.sk
Online poradenstvo (chat): www.vucke.sk/kompetencie/socialne/chat

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00


Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí Úradu Košického samosprávneho kraja v miestnosti č. 101. Poskytuje komplexné sociálne poradenstvo občanom prichádzajúcim na odbor sociálnych vecí:

 • informácie o možnostiach umiestnenia v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti VÚC,
 • informácie o spôsobe riešenia nepriaznivej sociálnej situácie,
 • informácie o rôznych formách a druhoch sociálnych služieb pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom (napr. pri prepustení z nemocnice, v situácii keď rod. príslušníci nechcú alebo nemôžu zabezpečiť potrebnú starostlivosť odkázanej osobe...),
 • prijímanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
 • dopĺňanie chýbajúcich podkladov ku žiadostiam,
 • informácie o stave podanej žiadosti (o posúdenie odkázanosti, o uzatvorení zmluvy),
 • prijímanie podnetov a sťažností klientov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (ohľadom úhrad, stravy, ...),
 • informácie pre pracovníkov obecných úradov ako postupovať pri posudzovaní o odkázanosti na sociálnu službu a pri zabezpečení sociálnej služby svojim občanom,
 • sťažnosti na postup obecných úradov, prípadne ich nezáujem zabezpečiť sociálnu službu svojim občanov,
 • všeobecné informácie o kompenzačných príspevkoch,
 • riešenie problémov domáceho násilia a násilia na ženách.

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva má záujem zlepšovať poskytovanie sociálnych služieb a hľadať optimálne riešenia pre uspokojovanie potrieb svojich klientov. Preto Vám predkladáme tento dotazník spokojnosti. Je anonymný a dôverný. Jeho vyplnením Vás chceme požiadať o objektívne posúdenie činnosti a kvality poskytovaných služieb v Kancelárii prvého kontaktu. Spätná väzba je pre nás v procese neustáleho zdokonaľovania dôležitá a všetky Vaše podnety nám pomôžu pri zlepšovaní kvality poskytovaných služieb. Vyplnený dotazník nám prosím zašlite mailom na adresu kpk.socialne@vucke.sk, prípadne poštou na adresu Košického samosprávneho kraja alebo odovzdajte osobne do schránky vedľa Kancelárie prvého kontaktu na Úrade Košického samosprávneho kraja. Ďakujeme

Plagát Kancelárie prvého kontaktu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2019 13:47
Upravené: 11.06.2019 11:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy